เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ : Central Air

     
 
    รุ่นแฟนคอยล์ต่อท่อลม CFD Series (Duct Type)
    รุ่นแฟนคอยล์ต่อท่อลม CFD-N Series (Duct Type)