แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น (SMASH II) (NON-INVERTER) น้ำยา R32

 

Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
RM09PV2S
FTM09PV2S
9,200
15,500
RM13PV2S
FTM13PV2S
13,000
17,700
RM15PV2S
FTM15PV2S
14,400
21,500
RM18PV2S
FTM18PV2S
18,090
25,900
RM24PV2S
FTM24PV2S
22,530
33,800
RM28PV2S
FTM28PV2S
24500
35,800
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
   
แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น WIDE COOL : FT - Series
   
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
R09HV2S
FT09HV2S
8,900
17,500
R13HV2S
FT13HV2S
12,700
22,000
R15HV2S
FT15HV2S
14,400
24,500
R18GV2S
FT18GV2S
17,750
26,700
R24GV2S
FT24GV2S
22,530
38,000
R28GV2S
FT28GV2S
24,500
 
42,000
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่นอินเวอเตอร์์ Intelligent Eye : FTKE/D Series
       
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
RKE09GV2S
FTKE09GV2S
5,400~10,900
22,500
RKE12GV2S
FTKE12GV2S
5,450~13,600
26,500
RKE15GV2S
FTKE15GV2S
6,800~17,100

29,500
RKD18GV2S
FTKD18GV2S
5,100~19,800
31,900
RKD24GV2S
FTKD24GV2S
9,900~25,600
45,900
RKD28GV2S
FTKD28GV2S
9,900~28,000
 
49,500

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่นอินเวอเตอร์์ FTKS Series : น้ำยา R-410A
       
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
RKS09GV2S
FTKS09GV2S
4,050~10,900
23,900
RKS12GV2S
FTKS12GV2S
4,750~13,650
28,900
RKS18GV2S
FTKS18GV2S
5,800~20,500
37,000
RKS24GV2S
FTKS24GV2S
7,800~22,900
53,500
RKS28GV2S
FTKS28GV2S
7,800~29,000
58,000
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Back