แบบต่อท่อลมสั้น Duct Type - Slim (Free Blow)

 
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
แรงดันไฟฟ้า
เบอร์
ราคา
SO-13
SPC-13L
13,200
220 / 1 / 50
20,900
SO-18
SPC-18L
18,000
220 / 1 / 50
26,900
SO-25
SPC-25L
25,200
220 / 1 / 50
30,900
SO-30
SPC-30L
30,000
220 / 380
41,900
SO-34
SPC-34L
34,100
220 / 380
44,900
SO-38
SPC-38L
38,200
220 / 380
48,900
SO-44
SPC-44L
44,000
380 / 3 / 50
53,900
SO-52
SPC-52L
51,000
 380 / 3 / 50 
60,900
SO-60
SPC-60L
60,000
380 / 3 / 50 
64,900
   
  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
Back