แบบต่อท่อลมระยะกลาง Duct Type - Medium Static

 

Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
แรงดันไฟฟ้า
เบอร์
ราคา
SO-13
SPC-13M
13,200
220 / 1 / 50
21,900
SO-18
SPC-18M
18,000
220 / 1 / 50
27,900
SO-25
SPC-25M
25,200
220 / 1 / 50
31,900
SO-30
SPC-30M
30,000
220 / 380
42,900
SO-34
SPC-34M
34,100
220 / 380
45,900
SO-38
SPC-38M
38,200
220 / 380
49,900
SO-44
SPC-44M
44,000
380 / 3 / 50
54,900
SO-52
SPC-52M
51,000
 380 / 3 / 50 
61,900
SO-60
SPC-60M
60,000
380 / 3 / 50 
65,900
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
   
     
แบบต่อท่อลมระยะไกล Duct Type - Hi Static
   
       
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
แรงดันไฟฟ้า
เบอร์
ราคา
SO-13
SPC-13H
13,200
220 / 1 / 50
23,900
SO-18
SPC-18H
18,000
220 / 1 / 50
29,900
SO-25
SPC-25H
25,200
220 / 1 / 50
33,900
SO-30
SPC-30H
30,000
220 / 380
44,900
SO-34
SPC-34H
34,100
220 / 380
47,900
SO-38
SPC-38H
38,200
220 / 380
51,900
SO-44
SPC-44H
44,000
380 / 3 / 50
56,900
SO-52
SPC-52H
51,000
 380 / 3 / 50 
63,900
SO-60
SPC-60H
60,000
380 / 3 / 50 
67,900
  
  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
Back