แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น Slim Hybrid

 
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
SJ-C09D-HTGP1
SJ-W09D-HTGP1
9,453
30,400
SJ-C12D-HTGP1
SJ-W12D-HTGP1
13,982
33,500
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
   
   
แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น Grand Hybrid
   
       
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
SJ-C10D-HTGP1
SJ-W10-HTGP1
11,200
33,500
SJ-C15D-HTGP1
SJ-W15-HTGP1
14,268
35,500
SJ-C20D-HTGP1
SJ-W20-HTGP1
19,400
41,500
SJ-C25D-HTGP1
SJ-W25-HTGP1
25,400
48,500
SJ-C30D-HTGP1
SJ-W30-HTGP1
30,200
58,500
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
   

แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น Super A.P.S
       
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
SJ-C09D-STGP1
SJ-W09D-STGP1
9,265
23,900
SJ-C12F-STGP1
SJ-W12F-STGP1
12,576
26,900
SJ-C15-STGP1
SJ-W15-STGP1
15,241

29,900
SJ-C18G-STGP1
SJ-W18G-STGP1
18,181
32,900
SJ-C25F-STGF1
SJ-W25F-STGF1
25,010
36,900
SJ-C30-STMF1/3
SJ-W30-STMF1/3
30,441/30,418
 
46,900
SJ-C33-STMF1/3
SJ-W33-STMF1/3
33,437/33,352
50,900
SJ-C36-STMF1/3
SJ-W36-STMF1/3
36,221/37,368
56,900
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น ECO
   


   
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา/ฟรีติดตั้ง
SJ-C09D-ETGP1
SJ-W09D-ETGP1
9,265
15,900
SJ-C12F-ETGP1
SJ-W12F-ETGP1
12,196
17,900
SJ-C18F-ETGP1
SJ-W18F-ETGP1
18,255
24,500
SJ-C25E-ETGP1
SJ-W25E-ETGP1
24,900
   
28,900
   

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


Back