รุ่นแฟนคอยล์ตู้ตั้ง (Tall Floor Standing Type) 
  

 
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
Power Supply
ราคา
AP-C28AE
26,000
220~240/50/1
50,000
 

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว