แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น Samsung : MAX

 
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา
AS-10ULX
AS-10ULN
9,327
13,000
AS-13ULX
AS-13ULN
12,672
14,500
AS-18ULX
AS-18ULN
18,783

 

21,500
AS-24ULX
AS-24ULN
22,698
 
28,500
 

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว


 

แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่น Samsung : VIVALDI
 

 
Condensing Unit
Fan Coil Unit
BTU
เบอร์
ราคา
AS-10ELX
AS-10ELN
9,327
15,500
AS-13ELX
AS-13ELN
12,672
17,000
AS-18ELX
AS-18ELN
18,783
25,000
AS-24ELX
AS-24ELN
22,698
  
29,900

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี
  ราคาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว