เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิอิเล็คทริค มิสเตอร์สลิม

     
 
                                   รุ่นติดผนัง (Wall Mounted)
                                   รุ่นติดผนังอินเวอร์เตอร์ (Wall Mounted Inverter)
 
                                   รุ่นแขวนใต้ฝ้า PC-Series (Ceiling Type)      รุ่นตั้งพื้น PS-Series (Floor Standing)
                                   รุ่นต่อท่อลม SE & PE-Series (Duct Type)      รุ่นตั้งพื้น SPF-Series (Floor Standing)
                 รุ่นฝังใต้ฝ้าเป่าลมสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ (Cassette Type Inverter)                            รุ่นแขวนใต้ฝ้าอินเวอร์เตอร์ (Ceiling Type Inverter)
                 รุ่นต่อท่อลมอินเวอร์เตอร์ (Ceiling Concealed Type Inverter)                  รุ่นต่อท่อลมอินเวอร์เตอร์ PEV, PEA (Duct Type Inverter)
                 รุ่นตั้งพื้น PFV, PFAV (Floor Standing Type Inverter)