แบบต่อท่อลมอินเวอร์เตอร์ : Ceiling Concealed Type Inverter R410A Series

 
 

 
  แบบตั้งพื้น อินเวอร์เตอร์ Inverter R410A PFV Series
Outdoor Unit
Fan Coil Unit
BTU
Power
ราคาเฉพาะเครื่อง
PUV-P200YM-A (-BS)
PFV-P200YM-A
79,000 - 80,000
380V
Call
PUV-P250YM-A (-BS)
PFV-P250YM-A
99,000 - 100,000
380V
Call
PUV-P400YM-A (-BS) PFV-P400YM-A 158,000 - 160,000 380V Call
PUV-P500YM-A (-BS) PFV-P500YM-A

188,000 - 191,000

380V Call
  แบบต่อท่อ Duct อินเวอร์เตอร์ Inverter R410A PEA SERIES
Outdoor Unit
Fan Coil Unit
BTU
Power
ราคาเฉพาะเครื่อง
PUHY-P250YHA
PFAV-P250VM-E
85,000
380V
Call
PUHY-P250YHA x 2
PFAV-P500VM-E
170,000
380V
Call
PUHY-P350/400YHA PFAV-P750VM-E 188,000 380V Call
  แบบตั้งพื้น อินเวอร์เตอร์ Inverter R410A PFAV FRESH AIR INTAKE model Series
Outdoor Unit
Fan Coil Unit
BTU
Power
ราคาเฉพาะเครื่อง
PUHY-P250YHMA
PFAV-P300VM-E-F
95,000
380V
Call
PUHY-P250YHMA x 2
PFAV-P600VM-E-F
191,000
380V
Call
PUHY-P350/400YHMA PFAV-P900VM-E-F 272,000 380V Call
 
 
  สารทำความเย็นตัวใหม่ R410A
  แผงคอล์ยเย็นรับประกัน 3 ปี
  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 1 ปี