Home :: Installation :: After Sales :: Community  :: Knowledge Center :: Contact Us
 
                                            ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างไรให้ประหยัด
     เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อน การใช้เครื่องปรับอากาศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การเลือกและใช้
เครื่องปรับอากาศอย่างไรให้เหมาะสมคุ้มค่าเงินและพลังงานที่ต้องเสียไป
 
       1. เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่ติดตั้ง
       การซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไปทำให้ห้องมีความเย็นมากเกินไป เครื่องต้องเดินและหยุดบ่อย
อีกทั้งราคาก็สูงตามไปด้วย แต่ถ้าซื้อเครื่องขนาดเล็กเกินไปการทำความเย็นจะไม่เพียงพอ ทำให้เครื่องต้องทำงานตลอดเวลา
อายุการใช้งานจึงสั้นลง สำหรับขนาดของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้อง ให้คำนวณจากขนาดพื้นที่ห้องเปรียบเทียบ
กับขนาดของเครื่องปรับอากาศดังนี้
 
ขนาดเครื่อง
บีทียู/ชั่วโมง
ขนาดห้อง (ตารางเมตร)
ห้องนอน ห้องนอนโดนแดด
12,000
16-22 14-20
15,300
20-28 18-26
18,000
24-33 21-30
20,800
28-38 24-35
22,800 30-42 27-38
27,200 36-50 32-45
32,800 44-60 38-55
38,000 51-70 44-63
53,000 71-97 62-88
64,400 86-118 75-107
 
     
  * ความสูงของห้องปกติไม่เกิน 3 เมตร
     
           2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือใช้งานมานาน
       เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยดูจากค่า EER (Energy Efficiency Ratio) ซึ่งหมายถึงค่า
แสดงประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์จาการนำจำนวนบีทียูต่อชั่วโมงหารด้วยจำนวนวัตต์ (ดูได้จากฉลากที่ติดมากับตัวเครื่อง) โดยค่า
EER ตั้งแต่ 11.0 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในระดับ 5 มีเกณฑ์ดีมาก ทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยกว่าค่า EER ที่ต่ำ่กว่า
           3. มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นเต็มบีทียู
           4. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศทีมีระบบควบคุมอุณหภูมิหรือรีโมทคอนโทรลที่มีความเที่ยงตรงสูง
        เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีระบบแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องเมื่อเครื่องผิดปกติ ทำให้รู้ปัญหาได้ก่อน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
           5. หมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ
        หมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ โดยเฉพาะถ้าเครื่องปรับอากาศมีระบบแจ้งเตือนความสกปรก
ของฟิลเตอร์และแผ่นกรองอากาศจะทำให้อากาศบริสุทธิ์เสมอ ช่วยให้ประหยัดไฟยิ่งขึ้น
           6. เปิดลมให้แรงที่สุดเมื่อห้องยังร้อนอยู่
       การตั้งอุณหภูมิที่ค่าต่ำนั้นไม่ช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น แต่ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีระบบกระจายความเย็นเร็ว
จะเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า

           7. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดและอย่าเปิดทิ้งไว้
       ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ในห้องหรือไม่

           8. ลดความร้อนจากภายนอกโดยใช้ม่านบังแดด กันสาด หรือปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา
            แก่ผนังห้องที่โดนแสงแดดเป็นประจำ
      ทำที่บังแดด อาจเป็นแผงครีบในแนวดิ่งหรือแนวนอน เพื่อให้กำแพงอยู่ในร่มเงาตลอดทั้งวัน
แต่ควรให้อากาศภายนอกไหลผ่านช่องว่างระหว่างที่บังแดดและตัวผนังได้โดยสะดวก
เพื่อมิให้เกิดการสะสมของความร้อนขึ้น


           9. ตั้งอุณหภูมิของเครื่องให้เหมาะสมที่ 24°C - 27°C ประหยัดกำลังสบาย
            โดยอุณหภูมิต่ำลง 1°C ทำให้เพิ่มค่าไฟฟ้า 10%
     ตั้งอุณหภูมิที่ระดับร่างกายรู้สึกสบาย โดยไม่ต่ำกว่า 25 องศา C และทุกอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา C จาก 25 องศา
จะช่วยประหยัดไฟได้ร้อยละ 10 แต่ไม่ควรเกิน 28 องศา C ขึ้นไป เพราะจะไม่รู้สึกเย็นแต่เครื่องยังทำงานอยู่

   

       10. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางทางลมเข้าและออก ทั้งส่วนให้ความเย็นในห้องและ
              ส่วนระบายความร้อนนอกอาคาร

     ขจัดสิ่งกีดขวางทางลมเข้าและออกจากชุดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อน หลีกเลี่ยงการติดตั้งในลักษณะลมร้อนจากชุดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนปะทะกับลมธรรมชาติโดยตรง

           11. ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้
     มีเครื่องหมายรับรองมาตราฐาน ซึ่งประโยชน์ของผู้ผลิต และสร้างความมั่นใจของผู้บริโภค
มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
และมีคุณภาพสมราคา


           12. ควรบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
     ควรจะบำรุงรักษาโดยการล้างแอร์ เต็มระบบ เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง หรือ ปีละ 3-4 ครั้ง สำหรับบ้านเรือนที่อยู่ติดถนนหรืออาคาร สำนักงานที่มีการใช้ เครื่องปรับอากาศ เต็มที่เป็นเวลานานๆ เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่จับ กันเป็นแผ่นแข็งและติดกันอยู่ตามซี่ใบพัดทุก 6 เดือน
 
 
      หมายเหตุ :
     
          พิจารณาเครื่องปรับอากาศที่มีการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขายที่ดี

บริษัท คูล แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เรายินดี กล้ารับประกันงานติดตั้ง 1 ปี นับจากวันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ถ้าเครื่องปรับอากาศของท่านมีปัญหา โทรหาเรา สายด่วน
Tel : 0-2509-3588   Fax : 0-2509-3589    Mobile : 0-9546-09444
ติดต่อคุณปฎิภาณ โรจน์ฉัตรวิไล
 
CAE Knowledge
 
ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างไรให้ประหยัด
Air Diffusers & Air Grille